BoerenkrijgstappersVZW - Clubvoordelen

De club en al haar leden zijn aangesloten bij wandelfederatie Wandelsport Vlaanderen met clubnummer 3450.
De reglementen van WANDELSPORT VLAANDEREN vzw zijn van toepassing op de club, de organisaties van de club en op de clubleden.

De club heeft tot doel de wandelsport of aanverwante recreatieve sporten te bevorderen door:
- leden en niet-leden te stimuleren tot het beoefenen van de wandelsport,
- de clubleden te begeleiden en te ondersteunen in het beoefenen van de wandelsport,
- activiteiten te organiseren die leden en niet-leden in staat stellen de wandelsport te beoefenen.

Vanaf 1 januari 2016 bedraagt het lidgeld 15 euro per jaar.

Clubleden ontvangen het tweemaandelijks clubblad, de “Wandelkrant”.
Deze wordt naar keuze per post of per e-mail bezorgd volgens het systeem van één per adres.
Adreswijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de verantwoordelijke van het ledenbeheer.

Alle clubleden ontvangen een lidkaart van wandelfederatie WANDELSPORT VLAANDEREN die recht geeft op:
- alle voordelen en kortingen van WANDELSPORT VLAANDEREN,
- een gratis abonnement op het wandelmagazine ‘Gezond op Stap’,
- een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen via de polissen van WANDELSPORT VLAANDEREN.

Clubleden kunnen:

- gratis deelnemen aan de wandeluurtjes en aan de wandelingen van het Zomerfeest,
- gratis adresklevers en spaarkaarten bekomen om te laten afstempelen na een wandeling van de club of van andere clubs,

- via het puntensysteem extra kortingen verwerven,
- artikels in de clubwinkel aankopen zoals: clubkledij, wandelboekjes, plastieken mapjes, een club-paraplu, de wandelkalender “Walking in Belgium”, e.a.

Via een puntensysteem stimuleert de club actieve leden, wandelaars en medewerkers.
- Elke deelname aan het ‘Wekelijks Wandeluurtje’ of het ‘Wandeluurtje voor senioren’ geeft recht op een stempel op de spaarkaart van 5 euro. Een volle spaarkaart, 25 stempels, wordt omgezet in een kortingsbon van 5 euro.
- Elke deelname aan een andere wandeling van de club of aan een wandeling van andere clubs geeft recht op een stempel op de spaarkaart van 20 euro. Een wandeling van 100 km of meer geeft recht op twee stempels. Een volle spaarkaart, 25 stempels, wordt omgezet in een kortingsbon van 20 euro.
- Elke medewerking aan een activiteit van de club geeft per halve dag recht op een kortingsbon van 2,5 euro (informatienota voor de vrijwilligers van Boerenkrijgstappers VZW).
- De verantwoordelijkheid voor het bijhouden en laten afstempelen van de spaarkaarten ligt volledig bij de eigenaar.


De kortingsbons kunnen gebruikt worden:

- voor alle aankopen of betalingen binnen de club mits het besteden van de integrale waarde en tot de vervaldatum.
- voor aankopen bij Outdoor & workwear De Pikke, Kouterstraat 20 te 9240 Zele, mits de besteding van de integrale waarde, het respecteren van de vervaldatum en het vertonen van een geldige lidkaart.

De club verwacht van de clubleden dat ze zoveel mogelijk deelnemen aan de activiteiten van de club en aan wandelingen van andere clubs.