Boerenkrijgstappers VZW - Bestuur

De Algemene Vergadering (AV)

 

De AV is het hoogste gezagsorgaan in de vzw met heel wat bevoegdheden:
 • het opmaken en wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement,
 • het benoemen en afzetten van de leden van de Raad van Bestuur,
 • het toekennen van onkostenvergoedingen,
 • het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening
 • het uitsluiten van leden
 • het ontbinden van de vereniging

De AV wordt gevormd door maximum 30 stemgerechtigde leden.
Momenteel bestaat de AV uit de volgende 19 leden:

 

  • Adriaenssens Leo, Donklaan 81 c bus 5, 9290 Berlare
  • Baeyens Eveline, Heikant 10, 9240 Zele
  • Bonnaerens André, St.-Pietersstraat 24, 9290 Uitbergen
  • Buyle Willem, Pastoor Pennestraat 72, 9290 Overmere
  • Cours Anita, Heikantstraat 11, 9290 Overmere
  • De Letter Martine, Molenstraat 57-04-01, 9160 Lokeren
  • De Wilde Marina, Kouter 50, 9160 Lokeren
  • Dobbelaer Ronald, Raapveld 35, 9290 Uitbergen
  • Heirman Paul, Turfputstraat 39, 9290 Berlare
  • Jacobs Nicole, Molenstraat 53, 9290 Overmere
  • Janssens Norbert, Molenstraat 71, 9290 Overmere
  • Meganck Johan, Molenstraat 53, 9290 Overmere
  • Roels Johan, Grote Kouterstraat 23A, 9290 Uitbergen
  • Sichien Norbert, Kerkstsraat 115, 9290 Overmere
  • Temmerman Willy, Heikantstraat 11, 9290 Overmere
  • Van der Linden Luc, Brugstraat 36 F, 9290 Berlare
  • Van Laere Maria, Molenstraat 71, 9290 Overmere

De Raad van Bestuur

De RvB is het uitvoerend orgaan van de vzw:
 • beheert de financiën van de vzw,
 • regelt de werking van de vereniging,
 • voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit,
 • vertegenwoordigt de vereniging naar derden toe.

De RvB bestaat uit maximum 8 bestuurders.
Momenteel maken volgende personen deel uit van de RvB:

Penningmeester: Norbert Sichien, Kerkstraat 115, 9290 Overmere
Secretaris: De Letter Martine, Molenstraat 57-04-01,9160 Lokeren
Ledenbeheer: Heirman Paul, Turfputstraat 35, 9290 Berlare
Parcoursmeester/Webmaster: Johan Roels, Grote Kouterstraat 23A, 9290 Uitbergen
Verantwoordelijke busreizen: Adriaenssens Leo, Donklaan 81C bus 5, 9290 Berlare
Verantwoordelijke clubwinkel: De Wilde Marina, Kouter 50, 9160 Lokeren
Beheerder facebook: Baeyens Eveline, Heikant 10, 9240 Zele

Het Dagelijks Bestuur (DB)

Om de dagdagelijkse administratieve en financiële verplichtingen van de vereniging te doen en namens de RvB te handtekenen hebben 3 bestuurders een volmacht gekregen.

Sichien Norbert, Kerkstraat 115, 9290 Overmere
De Letter Martine, Molenstraat 57-04-01,9160 Lokeren
Heirman Paul, Turfputstraat 35, 9290 Berlare

De Toegetreden Leden

Alle (andere) leden van de vereniging die via een lidkaart zijn aangesloten worden "toegetreden leden" genoemd: ze genieten van de activiteiten en de voordelen van de vereniging, maar nemen niet deel aan de besluitvorming.

Toegetreden leden die willen deelnemen aan de besluitvorming in de vzw en lid van de AV willen worden, kunnen hun kandidatuur stellen volgens de regels bepaald in Art.2.5 van de statuten.